Ska Toborrow växa tomorrow?

Det går trögt för peer-to-peer företaget Toborrow. En hel del kapital har tagits in från olika aktörer, men siffrorna visar alltjämt minus. Sedan föregående år har blygsamma förbättringar visat sig, men ännu finns inga skäl för ägare eller delägare att öppna champagnen. Det här kan läsas på BreakIt. 

Peer to peer-marknaden, att privatpersoner lånar pengar av och till varandra genom ett P2P-företag, har väntats öka under en period nu. Visserligen har så skett, men kanske inte i den takt som många har förväntat sig. En aktör som fortfarande visar röda siffror är Toborrow, som har fått in hel del kapital utan att ha ökat tillväxten särskilt mycket.

Stora juridiska utgifter

I bolagets årsredovisning kan läsas att kostnaderna vad gäller legal rådgivning, bland annat i samband med tillståndsfrågor, har varit ”extraordinära”. I praktiken innebär det här att det har kostat bolaget stora summor att få nödvändiga tillstånd från Finansinspektionen på plats. P2P-lån är förhållandevis nytt globalt, även om marknaderna för detta har växt sig stor i andra länder. I Sverige har låneformen ännu inte riktigt exploderat i popularitet.

Hyrde in sig på branschkollegas tillstånd

Under föregående år slog Finansinspektionen fast att P2P-företag behöver ansöka om tillstånd som betalinstitut. När beslutet klubbades igenom hyrde Toborrow sig in på Sparlåns tillstånd, ett annat P2P-företag. Målsättningen har dock varit att införskaffa sig ett eget tillstånd, vilket alltså har belagt företaget med stora utgifter.

Här kommer kapitalet ifrån

Flera aktörer pumpat in pengar i Toborrow. I första hand är det riskkapitalbolaget NFT som stått för kapitalet. Under föregående år har bolaget investerat 25 och en halv miljon kronor i bolaget, varav 6,5 miljoner är tillsammans med en av grundarna, Lyndon Donn.

Därutöver köpte Marginalen Bank nästan en tredjedel av bolaget. Vilken summa som stod på prislappen är dock något som ingen av parterna vill avslöja. NFT, tillsammans med Marginalen Bank, gick in med över 15 miljoner kronor genom nyemission tidigare det här året. Om de många investeringarna får bolagets tillväxt att öka återstår att se. Kanske behöver marknaden i P2P-lån i Sverige växa till sig innan Toborrow kan gå med tillräcklig vinst.

Hur fungerar P2P-lån?

P2P-lån innebär att privatpersoner lånar pengar av varandra. En investerare kan kontakta ett företag för att få sina pengar utlånade, ofta med en förmånlig ränta. Låntagarna kan ibland hitta lån till lägre räntor än vad traditionella banker kan erbjuda. Idag finns ännu inte särskilt många aktörer i Sverige men det ökar. Detta visar sig även i antalet sidor som börjar diskutera och jämföra denna låneform. På portalen P2P-lån.se kan du exempelvis läsa om de aktörer som finns och mer om P2P-lån i allmänhet.