Greenly – en app som ger koll på elförbrukning

I tider med höga elpriser väljer allt fler att se över, anpassa och följa hushållets energiförbrukning. Medvetenhet kan trots allt leda till lägre elräkningar och det finns flera appar som kan användas för att hålla koll på just förbrukningen. Vi har testat appen Greenly och dess funktioner – läs mer om det här.

Om Greenly och appen

Greenly är i grund och botten ett elbolag likt många andra men deras app kan även komma till nytta för personer som är kunder hos andra elbolag – då främst för att hålla koll på aktuellt spotpris och förbrukning.

För att komma i gång får användaren fylla i olika uppgifter som efterfrågas, till exempel bostadstyp och storlek, uppvärmningssystem och hur många personer som bor i hushållet. Genom en fullmakt kan appen hämta information från det aktuella elbolaget, om annat än Greenly används, och på så vis kan förbrukningen följas direkt i appen.

Olika funktioner

Appen Greenly har en bra och tydlig överblick och det är faktiskt ganska roligt att kolla bland dom olika staplarna och diagrammen som visas. Bland annat finns diagram som visar förbrukning från dag till dag, både vecko- och månadsvis. Förbrukningen jämförs även med liknande hushåll vad gäller storlek, uppvärmning och annat som påverkar elanvändningen.

Efter att appen har använts en period och information har hunnit samlas in visas även procentuella skillnader i förbrukningen. I skrivande stund har jag själv till exempel 9% högre förbrukning än under samma period förra månaden – vilket åtminstone jag ser som lite av en sport för att försöka pressa ner förbrukningen.

Elavtal via Greenly

Eftersom Greenly är ett elbolag finns även möjlighet att teckna ett elavtal, vilket även det kan göras direkt i appen. Här finns möjlighet till ett så kallat timprisavtal, vilket i praktiken innebär att kunden bara betalar för den el som faktiskt förbrukas, i stället för det snitt som ges vid ett rörligt avtal. På Elen.se anges ett flertal tips för att hålla nere elkostnaderna och en av dessa är just att välja timpris.

Elpriserna och dess utveckling sätter ekonomin i gungning i många hushåll. Elpriserna är generellt sett högre än dom varit tidigare och för många har det blivit viktigt att hålla koll på förbrukningen för att hålla nere kostnaderna – och då kan den här typen av app vara en bra hjälp på vägen.