Single keyword adgroups i Adwords

Single keyword adgroups (SKAG) är precis vad det låter som. Istället för att fylla en annonseringsgrupp med tiotals sökord, skapar du en adgroup för varje ord. Det här ger dig bättre kontroll över kostnaderna, samtidigt som det faktiskt hjälper dig att få ned budpriset för det aktuella sökordet. SKAGs fungerar inte bara i Adwords, utan även på Facebook, LinkedIn och andra kanaler man kan använda för att sprida ordet om en produkt. Sociala medier och Adwords är dock givetvis inte de enda kanalerna som används av företag som hjälper E-butiker att marknadsföra sin webbshop.

Idén om SKAG

SKAG ger dig, kort sagt, mer kontroll över dina sökord, högre CTR (andelen som klickar av de som ser annonsen ökar) och förhoppningsvis också bättre konverteringsgrad. Tanken är delvis att du skapar en enskild annons för varje sökord, vilket minskar diskrepansen mellan användarens sökning och din annons.

I och med att du matchar användarens sökning tämligen exakt har du en stor fördel mot större e-handlare som inte gör detta. Den högre CTR:en till följd av detta märks främst på mer udda sökord, alltså, men inte bara. Genom att du skräddarsyr varje annons, kan du anpassa beskrivning och rubriker med sökarens tankar i åtanke.

Du vill få med alla olika matchtyper som Adwords använder sig av, förutom broad match. Om du till exempel säljer handgjorda smörknivar, kan din SKAG se ut såhär:

Annonsgrupp: Handgjorda smörknivar

Sökord: ”handgjorda smörknivar”, [handgjorda smörknivar], +handgjorda +smörknivar

Om du sedan ser att användare söker på ”handgjorda smörknivar metall”, men du endast säljer i trä, kan du lägga till ”metall” som ett negativt sökord.

Om du redan har en annonsgrupp för ”smörknivar” bör du lägga till ”handgjorda” som ett negativt sökord för den annonsgruppen. På så vis säkerställer du att någon som söker på ”handgjorda smörknivar” ser den annons som du skapat just för det sökordet, och inte den lite bredare annonsen du har skapat för ”smörknivar”.

Ger dig chans att höja din quality score

Quality Score är Googles mätvärde för kvaliteten på din annons. En låg Quality Score innebär att du kommer att få betala mer för att annonsera, medan en hög Quality Score ger dig rabatt på sökordet i fråga. Det finns många faktorer som avgör en sidas Quality Score i Adwords, och Google själva delar in dem i kategorierna Ad Relevance, Landing Page Experience och Expected Clickthrough rate. Med en annons per sökord kan du höja din ad relevance, vilket leder till en högre quality score och alltså lägre pris betalat per ord – och förhoppningsvis bättre lönsamhet för din verksamhet.