KRY – en app för läkarbesök i mobilen

I en tid då alltfler ärenden flyttas från fysiska ombud ut på internet har också vården de senaste åren börjat komma ikapp. KRY är en app för läkarbesök direkt i mobilen som finns att ladda ner för Android och IOS.

Behovet av en app för läkarbesök

När det kommer till läkarundersökningar och vårdbehovsanalyser kan en skärm aldrig helt ersätta en fysisk undersökning. Men många diagnoser kan fastställas genom en enkel intervju eller en kunnig doktors titt på kroppen. Genom att låta doktorer finnas tillgängliga på internet undviks risken för felaktig behandling. Det har blivit ett känt begrepp att ”googla symptom”, men symptom behöver ofta analyseras av kunnig och utbildad vårdpersonal för att patienten ska kunna ledas vidare till rätt behandling.

KRY är dock mer än en kunnig vårdguide. Tjänsten är snarare ett komplett alternativ till fysiska vårdbesök. De över 100 anställda doktorerna innehar svensk läkarlegitimation och talar tillsammans över 20 språk. Visionen är att vården ska bli mer jämlik och lättillgänglig. I appen har alla oavsett språk och bostadsort samma avstånd till vård. När enklare vårdärenden flyttas ut på internet bör det också minska vårdköerna på landets fysiska sjukhus och vårdcentraler.

Så här fungerar det

En inloggning krävs för att identifiera patienten i appen. För det ändamålet används Bank ID, som är en säker identifikationsplattform. Därefter beskriver patienten sitt hälsotillstånd och ärende. Möjligheten finns också att bifoga bilder på sitt besvär. Att boka en tid eller göra ett drop-in besök är valbart. Vid tidsbokning ringer en läkare upp patienten, som då får en pushnotis. Videosamtalet är krypterat, vilket betyder att ingen utomstående kan höra eller se det. I stort är läkarbesöket som ett vanligt vårdbesök med upp till 15 minuters samtalstid med doktorn. Läkaren journalför besöket och har möjlighet att både skriva ut recept och intyg som skickas direkt efter avslutat samtal.

Kostnaden för ett samtal är 250 kronor för vuxna patienter. Ungdomar och barn upp till 20 år samt pensionärer över 85 år ringer gratis. Betalningen sker i samband med tidsbokningen och sker med antingen Klarna eller kreditkort.