Ryobi Phone Works

Det finns flera fördelar med att ha appar i telefonen som sedan kopplas till olika tekniska produkter. Det handlar om tillgänglighet, flexibilitet och att appen lätt kan uppdateras. En app på telefon uppdateras ju betydligt enklare än om den sitter i produkten. Dessutom blir det billigare då tekniken inte behöver implementeras i produkten utan det enbart krävs exempelvis Bluetooth varpå appen i telefonen sedan tar emot och tolkar all data.

Ett företag som kommit långt inom detta ämne är Ryobi som med sin app Ryobi Phone Works skapar en stor flexibilitet för dess användare. Först laddas gratisappen hem till en telefon eller surfplatta. Sedan sker registrering så att man får ett unikt konto hos Ryobi.

Den kan sedan kopplas till flera olika produkter från märket med tillägget Phone Work. Ett exempel är Ryobis infraröd termometer som aktiveras genom att produktnyckeln på produkten läggs in i appen. Nästa steg blir att koppla samman mätaren och telefonen. Det ske genom att den fästes på framsidan med snäppen varpå kontakten sätts in i hörlursuttaget. Genom kamerans lins går det nu att peka på områden som ska mätas av mätaren.

I detta läge kan man skapa olika projekt, slå på och av kameran samt avläsaren. Det går även att spara de bilder som tas vilket gör det tydligt för kommande analys av det man gjort mätningar på.

Stort utbud av mätverktyg

Appen går att använda för att mäta med infraröd laser, fukt, avstånd m.m. Det som skiljer är vilken enhet som köps till och monteras på telefonen. I likhet med hur Ryobis utbud är uppbyggt så är det just kompatibiliteten som är dess styrka. En app – många verktyg. Precis som många handverktyg har ett batteri – många verktyg. Klar fördel vilket gör att man inte behöver  ha en app för vardera mätverktyg.