Lånekollen– en hjälpsam app för den med många lån

Har man dragit på sig många lån finns en risk att betalningar glöms bort eller försenas om man inte håller koll på dem. Att hålla koll på dem kan göras på klassiskt vis, eller på modernt vis med hjälp av Consectors app Lånekollen. 

Lånekollen samlar alla dina lån och presenterar information och statistik kring dem på ett enkelt vis. Att skapa ett konto går snabbt och kräver endast att du anger personnummer och legitimerar dig med mobilt bank-id. När du väl har skapat ett konto används mobilt bank-id återigen för att ansluta dig till den eller de banker där du har dina lån.

Relevant statistik och information

När du har anslutit dig till en bank får du relevant statistik presenterat på ett tydligt vis. Till exempel får du se om din ränta är bättre eller sämre än genomsnittet, och i sådana fall hur mycket. Det här presenteras i form av en mätare som visar olika färger beroende på din räntenivå. Därtill får du se graden av amortering, samt andra avgifter som är relaterade till respektive lån. Räntan anges också självklart i kronor, snarare än bara procent. Du ser också dina samlade månadskostnader där både avgifter och amortering räknas in.

Därutöver ser du också när det är dags för nästa betalning. För den som har väldigt många lån med olika betalningsdagar, kan Lånekollen vara en app som snabbt ger låntagaren bra koll på sina lån. Har man dålig koll och lider av det i form av sena betalningar eller andra konsekvenser, kan ett inskaffande av appen övervägas.

Det här säger andra

Än så länge är appen så ny att inte speciellt många recensioner har kommit ut på ekonomibloggar. På en ekonomiportal sammanfattas appen däremot med  ”Lånekollen hjälper personer med många lån att få överblick över lånen och möjlighet att samla dessa med lägre ränta”.

I skrivande stund finns 9 recensioner på appen i App Store. Givetvis är underlaget litet för att dra någon egentlig slutsats av, men vi kan konstatera att de recensioner som finns för tillfället är genomgående goda. Samtliga har gett appen högsta betyg.

Ett antal användare har också gett motiveringar till sitt betyg. Ett genomgående tema i lovorden är användarvänligheten och designen, som många verkar uppskatta. En användare berättar om hur han blev kontaktad samma dag och erbjöds lägre ränta. Det här bör dock endast ske om man faktiskt använder funktionen ”utmana din ränta”. Dock framgår det inte i appen eller av recensionen hur det faktiskt ligger till angående detta.