SaveLend – Spara i lån

SaveLend är en P2P-plattform där privatpersoner kan låna ut pengar till andra privatpersoner, företag och kreditbolag. Detta helt anonymt då SaveLend hanterar all administration och ”mellanhand”.  

SaveLend är Sveriges största plattform för investeringar i lån. Privatpersoner kan sätta in pengar på plattformen och därefter välja FRIHET, YIELD eller BALANSERAD. Detta beroende på vilken risk som önskas samt flexibilitet kring vilka lån som pengarna ska investeras i.

FRIHET – Välj fritt genom att exempelvis utesluta företagskrediter, inkassokrediter eller konsumtionslån. Du kan även välja vilka kreditgivare som pengarna ska, eller inte, ska förmedlas via. Skapa helt enkelt en egen investeringsstrategi utifrån dina önskemål.

YIELD – En inriktning som har målet att ge högre avkastning. Det innebär därmed att pengarna investeras i lån med lite högre risk. Det kan både ske till företag och privatpersoner med svagare kreditvärdighet eller inkassokrediter.

BALANSERAD – Det populäraste lånealternativet. En bred riskspridning uppnås samtidigt som andra fördelar nås på denna nivå. Du kan exempelvis nå gratis andrahandsmarknad upp till 50 000 kronor per år.

Sparform utan insättningsgaranti

SaveLend är en, av flera, sparformer utan insättningsgaranti. Det innebär en högre risk än med sparkonton men även möjlighet till betydligt högre avkastning. I dagsläget går det att få 3-4 % med ett bundet sparkonto under 1-2 år. Samtidigt anger SaveLend att deras målavkastning är på 6-10 %. De risker som finns är därmed:

  • Låntagaren betalar inte tillbaka – Minska risken med bred låneportfölj.
  • SaveLend går i konkurs – Risken minimeras genom att ett stort kreditbolag går in som ägare om detta skulle ske.

SaveLends fasträntekonto

SaveLends fasträntekonto kan vara ett bra val för den som vill minska risken ytterligare. Detta genom risken för att ”låntagare betalar inte tillbaka” försvinner. Fasträntekontot fungerar nämligen på följande sätt:

  • Fast ränta

När pengarna sätts in på detta konto utlovar SaveLend en fast ränta under bindningstiden. Det kan exempelvis vara att personen får 6% under 1 år. Räntenivån är alltså i underkant mot vad som går att få vid vanlig investering. Men här ingår även en säkerhetsfunktion (se kommande rubrik)

  • SaveLend Kapitalskydd

SaveLends kapitalskydd innebär att insatt kapital inte förloras om låntagaren av någon anledning inte betalar. Detta genom att SaveLend då tar av deras eget kapital och ersätter för eventuell förlust.

Pengarna är visserligen inte skyddat av statlig insättningsgarantin men av SaveLends eget kapitalskydd. Detta förutsätter självklart att SaveLend inte går i konkurs då de troligtvis inte skulle kunna betala detta skydd i så fall.

Läs mer på SaveLend.se